Aleksander Styś

Assistant Manager w ADN Podatki Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego. Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 13886) specjalizujący się w wspieraniu biznesu w kontaktach z administracją skarbową. Admirator w sporach podatkowych poprawnej komunikacji na linii podatnik-fiskus. Aleksander posiada doświadczenie w zakresie wspierania podatników – osób fizycznych i osób prawnych, w tym spółek giełdowych – w toku kontroli celno-skarbowych, kontroli podatkowych oraz postępowań podatkowych dotyczących szeregu zagadnień podatkowych, w tym również w toku postępowań podatkowych prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie unikania opodatkowania. Wspiera również przedsiębiorców w postępowaniach nadpłatowych oraz w licznych postępowaniach w zakresie przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.