Audyty podatkowe

Kompleksowe badanie prawidłowości rozliczeń z obowiązków podatkowych w zakresie wskazanego podatku (podatków), tj. CIT, PIT, VAT, podatku akcyzowego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych.
Identyfikacja ryzyk podatkowych oraz potencjalnych obszarów pozwalających na usprawnienie rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa.
Eliminacje ryzyka podatkowego i karno-skarbowego.
Badania due dilligence w ramach konkretnych transakcji.
Udostępnij w sieci