Bezpieczeństwo podatkowe i strategia podatkowa

Przygotowanie Strategii (Polityki) Podatkowej obejmującej wszystkie obowiązkowe informacje wymagane ustawą (informację z realizacji) – dokument stanowiący niejako konstytucję podatkową przedsiębiorstwa.
Przygotowanie oraz wsparcie we wdrożeniu odpowiednich instrumentów mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego organizacji poprzez zminimalizowanie ryzyk podatkowych (w tym sankcji podatkowych oraz odpowiedzialności karnej skarbowej) na gruncie podatku u źródła (WHT), dokumentacji cen transferowych (TP), obowiązków raportowania schematów podatkowych (MDR).ające na celu zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych.
Opracowanie nieszablonowych mechanizmów Strategii podatkowej, dostosowanych do skali i profilu prowadzonej działalności, mające na celu zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych.
Wsparcie w zakresie przekazywania i publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej.
Udostępnij w sieci