Ceny transferowe

Analiza obowiązków dokumentacyjnych pod kątem weryfikacji transakcji podlegających obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych (TP).
Przygotowanie dokumentacji podatkowych cen transferowych w podziale na dokumentacje krajowe (local file) i dokumentacje grupowe (ang. master file) oraz dokumentacje podatkowe dla transakcji o niskiej wartości dodanej.
Przygotowanie, aktualizacja i weryfikacja analiz porównawczych w oparciu o międzynarodowe, wiarygodne bazy danych.
Przygotowanie Polityki cen transferowych zawierającej spójne i transparentne warunki realizacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w celu minimalizacji ryzyka podatkowego w zakresie cen transferowych (TP).
Wsparcie w negocjacjach w zakresie porozumień cenowych (APA) w transakcjach realizowanych z podmiotami powiązanymi.
Wsparcie w zakresie realizacji obowiązków dokumentacyjno-sprawozdawczych dotyczących sprawozdawczości podatkowej, w tym informacji o cenach transferowych TPR-C, TPR-P czy oświadczeniu o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.
Udostępnij w sieci