Doradztwo Podatkowe

Bieżące wsparcie w zakresie prawidłowości realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i innych danin publicznoprawnych.
Konsultacje podatkowe.
Sporządzanie opinii prawno-podatkowych.
Sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego.
Analiza umów i konsekwencji podejmowanych czynności pod względem podatkowym.
Doradztwo w zakresie konsekwencji podatkowych transakcji z podmiotami zagranicznymi – z UE oraz z krajów trzecich.
Udostępnij w sieci