Doradztwo Prawne

Bieżąca obsługa prawna – konstruowanie oraz opiniowanie umów, statutów, regulaminów oraz innych dokumentów prawnych z zakresu prawa handlowego, cywilnego oraz prawa pracy.
Tworzenie oraz przekształcanie spółek prawa handlowego – pomoc w wyborze optymalnej struktury prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenie umów spółek, czynności rejestrowe, kompleksowe przeprowadzenie przekształcenia działalności m.in. poprzez przygotowanie wszelkich wymaganych dokumentów.
Windykacja należności na etapie polubownym, sądowym, a także nadzór nad prowadzoną egzekucją sądową – weryfikacja potencjalnych i obecnych kontrahentów, audyt bezpieczeństwa należności, zapobieganie powstawaniu długów oraz windykacja na drodze polubownej i sądowej.
Likwidacja prowadzonej działalności gospodarczej – doradztwo w zakresie sposobu zakończenia działalności gospodarczej, obsługa procesu likwidacji działalności gospodarczej, reprezentacja w postępowaniu upadłościowym oraz naprawczym.

Udostępnij w sieci