Instytut ADN

Jesteśmy jedną z największych firm szkoleniowych w Polsce

oraz laureatem wielu prestiżowych nagród.

Nasz zespół tworzą doświadczeni dyrektorzy, menadżerowie oraz koordynatorzy posiadający szeroką wiedzę.

Proponujemy różne kierunki rozwoju

Wnioski dla samorządów i przedsiębiorstw
Projekty rządowe
Dotacje na szkolenia i doradztwo
Różnorodna tematyka

Dzięki uczestnictwu w usługach realizowanych w ramach projektów unijnych, korzystający z nich wyposażeni są w bogatą wiedzę oraz umiejętności, które są niezwykle pomocne na stanowisku pracy.

Istotną rolę pełni tu profesjonalne badanie potrzeb oraz nacisk na praktyczną przydatność prezentowanych rozwiązań.

Dzięki oferowanemu przez nas wsparciu, już tysiące osób znalazły odpowiednie miejsce pracy.

Udostępnij w sieci