Kierownik/Kierowniczka projektów szkoleniowych z zakresu rozwoju obszarów wiejskich

Miejsce pracy: Warszawa

Odpowiedzialność i zadania:
• zarządzanie, koordynacja i prowadzenie zamówienia/projektu dotyczącego szkoleń dla przedstawicieli sektora rolnego
• nadzór nad przygotowaniem materiałów szkoleniowych i dydaktycznych
• organizacja szkoleń na terenie całego kraju
• tworzenie i zarządzanie harmonogramem i budżetem szkoleń
• monitoring postępu prac wykonywanych w ramach projektu, w tym realizacja wskaźników rzeczowych i finansowych projektu
• identyfikacja, monitorowanie i analiza ryzyka w prowadzonych działaniach
• współpraca z wykonawcami, nadzór nad terminową i jakościową realizacją zadań przez wykonawców.

Oczekiwania:
• doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu dużych rozproszonych projektów szkoleniowych i/lub edukacyjnych z udziałem wielu interesariuszy projektu
• atutem będzie doświadczenie we współpracy z administracją publiczną właściwą ds. rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych
• dodatkowym atutem będzie doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o płatność w ramach PROW
• duża samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej i podległego zespołu
• gotowość do wyjazdów służbowych, w zależności od potrzeb
• umiejętność przelewania pomysłów, idei, wizji na konkretne rozwiązania (kreatywność)
• wysoki poziom samodzielności w działaniu
• silnie rozwinięte kompetencje interpersonalne, zwłaszcza łatwość w nawiązywaniu kontaktów
• doświadczenie pracy z dokumentami projektowymi
• skrupulatność i dokładność w pracy z dokumentami
• umiejętność posługiwania się programami pakietu Office 365.

Co oferujemy:
• możliwość udziału w ciekawych ogólnopolskich projektach społecznych realizowanych na rzecz administracji publicznej
• interesującą, pełną wyzwań pracę w profesjonalnym zespole i firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• dużą samodzielność w wybranym obszarze projektowym
• formę zatrudnienia dopasowaną do potrzeb
• elastyczne godziny pracy
• otwartość i wsparcie ze strony przełożonych i zespołu
• możliwość rozwoju zawodowego
• biuro w centrum Warszawy.

Osoby aplikujące na w/w stanowisko proszone są o przesłanie CV na adres: projekty.kadra@adn.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Udostępnij w sieci