Maciej Czołpiński

Senior Associate w ADN Podatki Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego. Maciej jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w czołowej polskiej spółce doradztwa podatkowego, gdzie zajmował się prowadzeniem sporów podatkowych, w szczególności przygotowywaniem pism procesowych w toku postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych oraz organizacją działań pozaprocesowych. Posiada również doświadczenie w zakresie prawa cywilnego i handlowego zdobyte podczas pracy w renomowanej kancelarii radców prawnych. Maciej uczestniczył w projektach dotyczących m.in.: kontroli podatkowych i celno-skarbowych podmiotów podejrzanych o udział w oszustwach podatkowych w zakresie podatku VAT, zwrotu podatku akcyzowego od samochodów osobowych, procedury związanej z ubieganiem się o przyznanie ulg podatkowych, podatku od nieruchomości oraz procedury zwrotu podatku u źródła. i podatków. Autor wielu publikacji.