Michał Miklaszewski

Senior Associate w ADN Podatki Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego. Michał jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zdobywał m.in. w czołowej polskiej spółce doradztwa podatkowego, gdzie zajmował się prowadzeniem sporów podatkowych, w szczególności przygotowywaniem pism procesowych w toku postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych oraz organizacją działań pozaprocesowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. W trakcie studiów był aktywnym członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, gdzie działał w zakresie lokalnym oraz ogólnokrajowym. Obecnie pozostaje aktywnym członkiem stowarzyszenia poprzez działalność w ELSA Trainers’ Group – specjalnej grupy członków i seniorów ELSA Poland, której celem jest przekazywanie wiedzy w formie szkoleń, treningów i warsztatów. Michał posiada doświadczenie m.in. w zakresie: należytej staranności VAT oraz weryfikacji kontrahentów pod kątem oszustwa w tym podatku, wniosków o zwrot tzw. „podatku minimalnego” oraz procedury związanej z ubieganiem się o przyznanie ulg podatkowych.