Norbert Saks

Partner ADN Akademia. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku w Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce, gdzie jako Kierownik Działu Wydawnictw był odpowiedzialnym za opracowywanie i realizacja strategii marketingowej dla wydawnictwa. Następnie w latach 2002-2003 pracował w szkole języków obcych, gdzie odpowiadał za rozwój działu szkoleń biznesowych dla dużych i średnich przedsiębiorstw. W latach 2003 – 2007 współtworzył Dział Szkoleń i Konferencji w międzynarodowej firmie audytorsko-konsultingowej BDO Numerica. Przez ostatnie lata, wraz z zespołem zbudował ADN Akademię (dawna Akademia MDDP), największą firmę szkoleniową w Polsce. Sprawuje nadzór nad szkoleniami otwartymi z zakresu podatków, rachunkowości i finansów, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji szkoleń, kursów i konferencji ogólnopolskich dla kadry finansowo-księgowej. Ukończył studia magisterskie na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz jest absolwentem podyplomowych studiów podatkowych w Akademii Leona Koźmińskiego.