Patrycja Łukasiewicz

Associate w ADN Podatki Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego. Patrycja jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz aplikantką adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zdobywała przez kilka lat w jednej ze spółek tzw. Wielkiej Czwórki, w szczególności w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, zabezpieczenia społecznego oraz projektów związanych z prawem autorskim i nowymi technologiami. Patrycja ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii, prowadzone na Uniwersytecie Gdańskim oraz kilka kursów organizowanych przez WIPO. Jest również absolwentką British Law School organizowaną przez British Law Centre powiązaną z Uniwersytetem Cambridge. Odbywała także absolwenckie staże na Democritus University of Thrace, Uniwersytecie Masaryka w Brnie oraz w jednej z czołowych kancelarii w zakresie prawa własności intelektualnej w Kijowie. W trakcie studiów była aktywnym członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, gdzie działała w zakresie lokalnym oraz ogólnokrajowym, w szczególności w zakresie organizacji ogólnopolskich seminariów i konferencji. Przez 2,5 roku pełniła również funkcję Prezesa Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego oraz ambasadora Rzecznika Praw Obywatelskich na Uniwersytecie Gdańskim. Patrycja posiada doświadczenie m.in. w zakresie: 50% kosztów autorskich, programów motywacyjnych, IP Box, struktur wynagradzania, ustalania rezydencji podatkowej.dził łącznie ponad 4.000 szkoleń z zakresu prawa i podatków. Autor wielu publikacji.