Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Kompleksowe badanie prawidłowości realizacji obowiązków podatkowych z zakresu raportowania schematów podatkowych (MDR).
Sporządzanie opinii prawno-podatkowych z zakresu raportowania schematów podatkowych (MDR).
Operacyjne przejęcie funkcji tzw. „MDR Officer”, w ramach której udzielane jest wsparcie m.in. poprzez weryfikację zdarzeń potencjalnie stanowiących schematy podatkowe (MDR), zgłaszanych przez pracowników w toku bieżącej działalności podmiotu, wykonywanie określonych obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych (MDR) na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
Prowadzenie szkoleń z tematyki raportowania schematów podatkowych (MDR).
Udostępnij w sieci