Spory podatkowe

Przygotowanie do i wsparcie w toku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego lub interpretacyjnego, a także czynności sprawdzających.
Wszechstronna reprezentacja podatnika przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Przygotowywanie najkorzystniejszej strategii postępowania, zastępstwo procesowe, przygotowanie pism procesowych – w tym skarg i skarg kasacyjnych.rocesowych – w tym skarg i skarg kasacyjnych.
Wsparcie w toku postępowań karnych skarbowych.
Doraźna pomoc w nagłych przypadkach.
Udostępnij w sieci