Studia

Oferujemy w celu poszerzenia i aktualizacji wiedzy, doskonalenia zawodowego oraz planów dotyczących zmiany profilu zawodowego lub przekwalifikowania.

Studia organizujemy we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Zakres tematyczny naszych zajęć obejmuje takie kierunki jak: podatki, rachunkowość, zarządzanie finansami i SAP ERP.

Udostępnij w sieci