Usługi Instytut ADN

Uczestnicy naszych usług oceniają nasze szkolenia jako użyteczne i cenne źródło wiedzy.

Inspirowanie do zmian oraz postrzeganie nas jako dogodnego partnera umożliwiło nam nawiązanie współpracy z największymi firmami prosperującymi na polskim rynku.

Udział w publicznych przetargach i przedstawienie najkorzystniejszej oferty pozwolił nam na nawiązanie współpracy
z Instytucjami Państwowymi takimi jak np. Ministerstwo Sprawiedliwości, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Krajowa Administracja Skarbowa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wiele innych.

Naszym celem jest organizacja usług rozwojowych, które wspierają i rozwijają potencjał na rynku.

Udostępnij w sieci